Haavoittuvien ryhmien määrittelyä ohjaustyön näkökulmasta Euroopassa

Tietoa haavoittuvista ryhmistä

Pohdittavaksi

Peilaa näitä kysymyksiä omaan työhösi ohjaajana ennen kuin siirryt opiskelemaan tämän kurssiosion materiaaleja:  • Kuinka kuvailisit yleisesti niitä henkilöitä, joiden parissa teet ohjaustyötä?
  • Oletko kohdannut omassa työssäsi haavoittuvia ryhmiä, joiden parissa koet työskentelyn vaikeammaksi kuin muiden? Jos koet näin, mitä ryhmiä ja miksi?
  • Mitä resursseja minulla on käytössä, jotta voin tarjota erinomaista tukea tälle asiakasryhmälle?