Kumppanit

Institut für Lern-Innovation (ILI, hankekoordinaattori)

Saksalainen Institut für learn-Innovation keskittyy tutkimus- ja kehittämistyössään elinikäisen oppimisen ja opettamisen innovaatioprosesseihin sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Se pyrkii huomioimaan ja vastaamaan toiminnallaan myös merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin alalla. ILI koostuu humanististen ja teknisten tieteiden monialaisesta 30 hengen tiimistä. Instituutti toteuttaa tutkimusta digitaalisesta ja mediapohjaisesta oppimisesta kaiken ikäisen väestön keskuudessa, mukaan lukien koululaiset ja seniorikansalaiset. ILI on osa laajaa eurooppalaista ia kansainvälistä verkostoa ja osallistuu lukuisiin projekteihin sekä tarjoaa palveluita, ohjausta ja tietotaitoa.


aspire-igen

Englantilainen aspire-igen on viiden miljoonan asukkaan Yorkshiren alueen suurin ura- ja koulutusorganisaatio. Organisaation kansainvälinen osasto on Euroguidance-verkoston Iso-Britannian toimipiste. Verkosto yhdistää 34 EU/EEA jäsenmaan ohjauskeskusta. Aspire-igen toimii parhaiden käytäntöjen ja informaation jakamisen sekä innovatiivisten ohjausprojektien kanavana. Se työskentelee tiiviisti Iso-Britannian palveluntuottajien kanssa tukeakseen yksilöitä, jotka etsivät työskentely- ja/tai opiskelumahdollisuuksia ulkomailla. Aspire-igen välittää tietoa ja parhaita käytänteitä koulutuksesta ja ohjaustyöstä muissa Euroopan maissa. Työhön kuuluu myös Iso-Britannian päätöksentekijöiden työn tukeminen maahanmuuton, kestävän integraation ja sosiaalisen inkluusion kysymyksissä.


European Board for Certified Counselors (EBCC)

European Board for Certified Counselors (EBCC) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Euroopan keskuksena NBCC:n kansainväliselle toiminnalle. EBCC on sitoutunut tukemaan Euroopan maita ohjaustyön kehittämisessä. EBCC kannustaa NBCC:n kansallisia toimistoja ja eurooppalaisia yhteistyökumppaneita yhteistoimintaan urakehityksen, mielenterveyden tukemisen ja valvonnan koulutusohjelmien luomisessa. EBCC tukee kansallisten toimistojen keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälisiä projekteja. Se tukee myös ohjausprojektien ja -palveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden yksityisen ja julkisen alan toimijoiden ammatillisia suhteita. Tällaisia ovat mm. ministeriöt, yliopistot, ohjaustyön järjestöt sekä -yritykset. EBCC on verkostomainen, kansainvälinen toimija, jonka tässä hankkeessa mukana oleva toimipaikka on Portugalissa.


Galway and Roscommon Education and Training Board (GRETB)

Galwayn and Roscommonin alueen ETB (education and training board) on irlantilainen koulutusviranomainen, jonka toimintaa määrittää laki “Education and Training Boards Act 2013”. GRETB:n tavoitteena on tukea yksilöitä oppimaan, saavuttamaan täysi potentiaalinsa ja osallistumaan sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen. He tarjoavat kattavasti laadukkaita koulutusohjelmia ja pyrkivät vastaamaan Galwayn ja Roscommonin alueiden nuorten ja aikuisten tarpeisiin. Vuosien saatossa se on kehittänyt erilaisia koulutuksellisia palveluita vastaamaan moninaisia ja alati muuttuvia oppijoiden tarpeita. Tänä päivänä Galwayn ja Roscommonin alueen ETB:n alaisuudessa on kaksikymmentä toisen asteen oppilaitosta, joiden lisäksi tarjotaan kattavasti aikuiskoulutuksen palveluita ja monia sertifioituja kursseja. GRETB tekee laajasti paikallista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja tarjoaa alueen toimijoille laajaa koulutuksellista tukea edistääkseen laadukkaita koulutusohjelmia.


KSL-opintokeskus

KSL-opintokeskus on suomalainen vapaan sivistystyön oppilaitos. KSL kouluttaa ja tukee järjestöjä kaikkialla Suomessa kehittämällä, konsultoimalla ja tarjoamalla erilaisia työkaluja (julkaisut, opintomateriaalit). KSL:n koulutustoiminta edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. KSL tarjoaa taloudellista ja pedagogista tukea järjestöjen omaan koulutustoimintaan ja jäsenistön opintopiiritoimintaan. KSL järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta ja siellä voi suorittaa taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. KSL järjestää ja edistää kulttuuri- ja käsityöaktivismia. KSL:n toiminta perustuu kriittiselle pedagogiikalle ja vertaisoppimiselle. KSL:lla on 20 työntekijää ja toimistot Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella. KSL-opintokeskusta ylläpitää Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, joka on 1964 perustettu ”järjestöjen järjestö”. KSL:lla on 17 jäsenyhdistystä ja noin 80 yhteistyöjärjestöä, kuten ammattiliittoja sekä monia yhteiskunnallisia ja/tai urheilu- ja kulttuurialan järjestöjä. KSL:n toimintaa rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.