Kumppanit

Institut für Lern-Innovation (ILI, hanke koordinointi)

Tutkimus-ja kehittämis toiminta-alan innovaatio koulutus instituutti (ILI) keskittyy elinikäistä oppimista ja opetusta, koulutusta ja osaamisen kehittämistä koskeviin innovaatio prosesseihin systeemisissä näkö kulmista ja asiaankuuluvien yhteiskunnallisten muutosten pohjalta. ILI on monitieteinen tiimi, joka koostuu 30 jäsenestä humanististen ja teknisten tieteiden. Instituutti tekee tutkimusta digitaalisen ja Media-pohjaisen oppimisen alalla koko elin kaaren ajan, mukaan lukien koulu lapset ja Seniori kansalaiset. ILI osallistuu moniin hankkeisiin ja tarjoaa palvelua, ohjausta ja taito tietoja, koska se on osa laajaa eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden verkostoa.


Aspire-iGen

Aspire-iGen-konserni on Yorkshiren alueen suurin ura-ja koulutus organisaatio, jonka asukas luku on yli 5 000 000. Kansainvälisen yksikön kautta Aspire-iGen on Yhdistyneen kuningas kunnan Euroguidance Network – verkosto, joka yhdistää samankaltaisia ohjaus organisaatioita 34 EU:N ja ETA:N jäsen valtioihin. Verkosto on kanava parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja innovatiivisten ohjaus hankkeiden tiedon levittämiseksi. Ne ovat tiedon lähde koulutuksesta ja ohja ukseen muissa Euroopan maissa ja tekevät tiivistä yhteistyötä muiden Yhdistyneen kuningas kunnan yksiköiden kanssa tukeakseen henkilöitä, jotka haluavat hyödyntää työn tai opiskelu mahdollisuuksia ulkomailla. Tähän sisältyy myös se, että tuetaan brittiläisiä neuvonantajia heidän työssään uusien maahantulijoiden parissa ja edistetään maahanmuuttajien pitkäaikaista kotouttamista ja sosiaalista osallisuutta.


Sertifioitujen neuvonantajia käsittelevä eurooppalainen lauta kunta (EBCC)

Euroopan unionin sertifioitujen neuvonantajia käsittelevä lauta kunta (EBCC) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii Euroopan unionin alueella NBCC Internationalin toiminnan alueellisessa keskuksessa. EBCC on sitoutunut tuke maan Euroopan maita niiden pyrkimyksissä kehittää neuvonta ammattia. EBCC kannustaa NBCC kansallisia toimistoja ja kumppaneita Euroopassa tekemään yhteistyötä ja luomaan arvokkaita koulutus ohjelmia urakehitykseen, mielen terveyteen ja valvontaan. EBCC tukee eurooppalaisia ja kansainvälisiä hankkeita koskevien kansallisten toimistojen yhteistyötä sekä ammatillisten suhteiden kehittymistä sellaisten julkisten ja yksityisten tahojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita neuvonta ohjelmien ja-palvelujen kehittämisestä, mukaan lukien yliopistot, neuvonta järjestöt ja yritykset.


GRETB

Galway ja Roscommon ETB on paikallinen koulutus viranomainen, ja sitä hallinnoidaan koulutus-ja koulutus lautakunnissa Act 2013.

Heidän tehtävänsä on tukea yksilöitä oppimalla, saavuttaa heidän täysi potentiaalinsa ja edistää yhteiskunnallista, kulttuurista ja taloudellista kehitystä. Ne tarjoavat kattavan valikoiman laadukkaita koulutus ohjelmia ja-tukea, jotka on suunniteltu vastaamaan nuorten ja aikuisten tarpeisiin Galwayn ja Roscommon-maiden koko kunnissa. Vuosien mittaan se on kehittänyt valikoiman koulutus tarjontaa, joka vastaa opiskelijoiden moninaisia ja jatkuvasti muuttuvia vaatimuksia. Tänään Galwayn ja Roscommon ETB:N juoksee kaksikymmentä toissijaista koulua, laaja aikuis koulutus palvelu ja valikoima jälkeisiä varmenne kursseja. Se osallistuu moniin paikallisen tason kumppanuus toimiin ja tarjoaa useita koulutuksellisia tuki ohjelmia koulutus ohjelmiensa laadun parantamiseksi.


KSL STUDY CENTRE

KSL-tutkimus keskus on Suomen liberaalien aikuis koulutus instituutti. KSL kouluttaa ja tukee kansalais yhteiskunnan organisaatioita kouluttamalla, kuulemalla ja kehittämällä kehitys työkaluja (julkaisut, opinto materiaalit). KSL:N koulutus toiminta parantaa sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia.

KSL tarjoaa kansalais järjestöille taloudellista ja pedagogista tukea, jotta he voivat järjestää oppimis toimintoja ja opiskella piirejä jäsenilleen. KSL tarjoaa myös ammatillista koulutusta ja mahdollisuuden tehdä lisä pätevyyttä käsi töitä ja erityispätevyyttä käsi töitä sekä Suomen ja Ruotsin. KSL organisee ja edistää taiteellista aktivismia ja craftivismia. KSL:N toiminta perustuu kriittiseen pedagogi-ja yhteistyöoppimiseen. KSL on 15 työn tekijää ja toimistoja Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. KSL Study Centre on yksityisomistuksessa KSL Civic Association for aikuis koulutus, valtiosta riippumaton järjestö perustettiin vuonna 1964 "yhdistys yhdistysten". KSLILLÄ on 16 jäsen organisaatiota ja noin 80 muuta kumppani organisaatiota, kuten ammatti liitot ja erilaiset kulttuuri-, sosiaali-ja urheilu järjestöt. KSL:N toiminta rahoitetaan pääasiassa Suomen opetus-ja kulttuuri ministeriöltä.