Tavoitteemme

Ohjaajat ja coachit ovat tärkeitä tukijoita erilaisten elämänpolkujen sekä opinto- ja työmahdollisuuksien avaamisessa. Asiakaslähtöisellä ohjaamisella voidaan vauhdittaa ohjattavien oman tien löytämistä ja osallisuutta eri elämänalueilla. ACCEnT-hanke tarjoaa innovatiivisen verkko-oppimisympäristön, jonka tavoitteena on tukea ohjaamistyötä tekeviä huomioimaan erityisesti myös haavoittuvien ryhmien tarpeita.

Kohderyhmämme

Verkkokurssista hyötyvät ennen muuta uraohjaajat, opinto-ohjaajat, coachit, opettajat, sosiaalityöntekijät ja kaikki, jotka ohjaavat osana työtään. Kurssilla huomioidaan erityisesti haavoittuvien ryhmien, kuten pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien, vailla peruskoulun päättötodistusta olevien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, ohjaaminen.

Mitä voit täällä oppia?


Lisää tietämystäsi haavoittuvista ryhmistä


Kehitä asiakaslähtöisiä ohjaamis- ja coachaustaitoja


Lisää kulttuurienvälistä osaamistasi


Hyödy verkkotyökaluista ohjaus- ja coachausprosessin tukena

Ota yhteyttä

Lisää tietoa saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@accent-project.eu tai käyttämällä yhteydenottolomaketta.