Materiaalia

ACCEnT-projektin alkuvaiheessa analysoimme haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevien ohjaajien, coachien ja valmentajien tilannetta ja tarpeita. Haavoittuvilla ryhmillä tarkoitamme pitkäaikaistyöttömiä, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia NEET-nuoria, maahanmuuttajia, koulupudokkaita, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Tältä sivulta löydät projektin partnereiden haastatteluista ja kyselyn tuloksista koostamat maakohtaiset raportit viidestä eri maasta: Saksa (ILI), Portugali (EBCC), Iso-Britannia (aspire-igen), Suomi (KSL-opintokeskus) ja Irlanti (GRETB). Täältä voit ladata myös ACCEnT-hankkeen kansainvälisen raportin.

Hyviä lukuhetkiä!

Implementation Guidelines (EPUB)

Implementation Guidelines (FIN)

Piloting report

ACCEnT Piloting report