Turvallisen ohjaustilan ja -tilanteen luominen

Track: Ohjauksen, coachauksen ja vuorovaikutuksen taidot

Close syllabusStart the course now