Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen

Kulttuurienvälinen osaaminen ohjaustilanteissa

Pohdittavaksi:

Ennen kuin alat perehtyä opintomateriaaliin, pohdi hetki tätä kysymystä:Pidätkö mahdollisena, että sinulla on ennakkoasenteita ja/tai vääriä käsityksiä joistakin kulttuurisista, sosiaalisista tai uskonnollisista ryhmistä…? Jos vastat kyllä, pohdi, mitä ne voisivat olla ja millä tavalla ne saattavat vaikuttaa työhösi.