Kulttuurienvälinen osaaminen ohjaustilanteissa

Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen
Duration: 45 MinutesProgress: 0%
Kulttuurienvälisen osaamisen syventäminen
Duration: 45 MinutesProgress: 0%