0%

Johdanto

Tehdessäsi ohjaustyötä erityisesti nuorten, opiskelijoiden tai työttömien kanssa on olennaista tietää olemassa olevat koulutusjärjestelmät sekä tuntea erilaiset opintopolut ja mahdollisuudet lisäkoulutukseen.

Tässä moduulissa saat tietoa koulutusjärjestelmistä Euroopassa ja Suomessa. Koulutusjärjestelmien sekä opintopolkujen esittelyssä pyritään huomioimaan erityisesti haavoittuvat ryhmät, joita käsiteltiin edellisessä moduulissa.


Pohdittavaksi
Ennen opiskelun aloittamista sinun on hyvä pohtia seuraavia asioita:
  • Kuinka voit tukea maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaisen asiakkaan ammatillista integroitumista ottaen huomioon heidän olemassa olevan koulutuksensa ja ammattitaitonsa?
  • Kuinka tärkeänä koet tukea haavoittuvassa asemassa olevaa asiakasta ohittamaan aiemmat ja nykyiset rajoitukset ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta?

Syllabus 

Track: Tietoa haavoittuvista ryhmistä
Course: Koulutusjärjestelmä ja opintopolut
Duration: 45 Minutes

Instructors

No instructors available.