0%

Työmarkkinat ja työelämää tukevat palvelut Suomessa

Myös Suomessa on mahdollista työskennellä erilaisista lähtökohdista. On tärkeää löytää ohjauksessa asiakkaalle mielekäs ja omaa osaamista vastaava ja tukeva tapa työskennellä. Erityisesti haavoittuvat ja vaikeasti tavoitettavat ryhmät ja niiden edustajat voivat hyötyä oman uran suunnittelussa esimerkiksi työkokeilusta tai erilaisista opiskeluun tukevista harjoitteluista. Seuraavista linkeistä saat tarkemmin tietoa erilaisista työmahdollisuuksista Suomessa. On myös hyvä huomioida eri asiakasryhmiä koskevat säädökset, kuten pakolaisia tai turvapaikanhakijoita koskevat työluvat. Näistä löytyy tarkempaa tietoa Maahanmuuttajaviraston sivuilta: https://migri.fi/etusivu


Työnteko Suomessa

Työvoimatoimistosta saat tietoa keskeisistä työnhaun palveluista, avaa linkki tästä
Vinkkejä työnhakuun löytyy myös TE-palveluiden sivuilta, avaa linkki tästä
Turvapaikanhakijoiden mahdollisuus työskennellä Suomessa, avaa linkki tästä

Työkokeilu

Työkokeilu on hyvä tapa tutustua kiinnostavan alan työelämään käytännössä.
Perustietoa työkokeilusta löydät Suomi.fi sivustolta, avaa linkki tästä
Tarkennettuja ohjeita työkokeiluun työnhakijana TE- keskuksen sivuilta, avaa linkki tästä

Oppisopimuskoulutus ja työskentely

Opiskelun yhdistäminen työntekoon onnistuu parhaiten oppisopimuskoulutuksessa, mistä tietoa saat Oppisopimuksen nettisivuilta, avaa linkki tästä
Myös TE- palveluista löytyy tietoa, avaa linkki tästä

Vapaaehtoistyö

Suomessa voi tehdä vapaaehtoistyötä monissa järjestöissä. Itseään kiinnostaviin järjestöihin kannattaa olla yhteydessä rohkeasti.
Yleisesti tietoa vapaaehtoistyöstä ja oman polun löytämisestä voi katsoa täältä, avaa linkki tästä -> https://vapaaehtoistyo.fi/fi

Yrittäjäksi Suomessa

Yrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä löytyy hyvää tietoa esimerkiksi Yrittäjät.fi sivustolta. Sinne on koottu oppaita sekä toimintaohjeita yrityksen perustamiseen sekä yrittäjyyden pohdintaan: Oppaat yrittäjälle
Myös maahanmuuttajataustaisille löytyy hyvää tietoa yrittäjyydestä Suomessa tästä linkistä.

Työnhaun tueksi

Asiakas tarvitsee usein apua käytännön toimiin myös työnhaun osalta. Asiakirjojen ohjeet, asiointipalveluiden käytön tuki sekä erilaiset harjoitukset voivat auttaa asiakasta eteenpäin.
Hyviä vinkkejä työnhaun aloittamiseen löytyy seuraavista sivustoista:

Työnhaku ja urasuunnittelu
Ohjaamo, ohjausta alle 30-vuotiaille
Työnhakuopas kuulovammaisille nuorille
Vinkkejä työnhakuun löytyy TE-palveluiden sivuilta, avaa linkki tästä

Asiakkaan ollessa työttömänä työnhakijana tukea löytyy ohjauksen lisäksi myös eri yhdistyksiltä. Esimerkiksi oman alan ammattiliitto ja työttömyyskassa tukevat jäseniään sekä työnhaussa, että tukien muodossa. SAK:n, STTK:n ja Akavan -sivustoilta asiakas löytää tietoa oman alansa ammattiliitosta sekä työttömyyskassasta. Työttömien keskusjärjestöstä löytyy tietoa ja tukea työttömälle itselleen sekä jäsenyhdistyksiä, jotka järjestävät edunvalvonnan lisäksi monipuolista toimintaa.
 • STTK:n -> https://www.sttk.fi/jasenliitot/
 • Akavan -> https://akava.fi/keita-olemme/jasenliitot/
 • Työttömien keskusjärjestöstä -> https://tyottomat.fi/

  Pohdittavaksi
  Pohdi vielä lopuksi seuraavia kysymyksiä, omaan työhösi peilaten:
  • Millaista tietoa tai välineitä olet hankkinut tueksesi ohjatessasi erityisesti haavoittuviin ryhmiin kuuluvia asiakkaita löytämään omia urapolkujaan ja hakemaan töitä itsenäisesti?
  • Oletko joutunut tilanteeseen, jossa oma asenteesi olisi vaikuttanut kykyysi tukea näihin ryhmiin kuuluvaa asiakasta kohti työelämää?

  Halutessasi voit jakaa ajatuksiasi muiden opiskelijoiden kanssa keskustelufoorumilla.

  Links

  • Yleisesti tietoa vapaaehtoistyöstä ja oman polun löytämisestä voi katsoa täältä, avaa linkki tästä -> https://vapaaehtoistyo.fi/fi
 • Syllabus 

  Track: Tietoa haavoittuvista ryhmistä
  Course: Työmarkkinoiden tuntemus ja työllistymisen tukeminen ohjaustyössä
  Duration: 45 Minutes

  Instructors