Ohjauksen, coachauksen ja vuorovaikutuksen taidot

Turvallisen ohjaustilan ja -tilanteen luominen
Duration: 45 MinutesProgress: 0%
Ohjaustaitojen syventäminen - Taitava ohjaaja
Duration: 45 MinutesProgress: 0%
Uraohjauksen mallit
Duration: 45 MinutesProgress: 0%
Coachausmallit
Duration: 45 MinutesProgress: 0%
Coaching-työkalut
Duration: 45 MinutesProgress: 0%